Category: ห้องแจกเครื่องไม้เครื่องมือ

แจกโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยนักเรียน ใช้งานง่ายมาก

เป็นโปรแกรมสำหรับคิดเกรดเฉลี่ยของน...

ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ สำหรับส่วนราชการ

  ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณภาษีเง...

รวมเอกสารโรงเรียนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รวมไฟล์เอกสารสำหรับจัดงานวันเด็กแห...

0

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนร...

0

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

     ดาวน์โหลด               ...

0

รวมเอกสารสำหรับการใช้เปิดสอบครูอัตราจ้างของโรงเรียน

รวมเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดสอบครู...

0

คู่มือหลักสูตรอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook ( โหลดฟรี )

เราตื่นตัวกับการสอนเรื่องอาเซียนมา...

CD ประกอบการอบรมหลักสูตรการอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  CD ประกอ...

0

แบบ ปพ.5 กับการบันทึกผลการทดสอบข้อสอบกลางของ สพฐ.

ปีการศึกษา 2557 สพฐ.กำหนดให้ใช้ข้อ...